Rehabilitačné centrum CEREMINA

Svojim klietnom poskytuje vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť v oblasti FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia). Portfólio služieb nášho centra má široký záber, preto sme schopní poskytovať adekvátnu starostlivosť pre takmer všetky typy diagnóz vyžadujúcich fyzioterapiu.

Primárne sa zameriavame na terapiu detí s neurologickými diagnózami typu DMO (detská mozgová obrna) Downov syndróm, rázštep chrbtice, stavy po úrazoch, neurokrania a iné. Taktiež poskytujeme špecializovanú liečbu detí do prvého roka života. Patria sem predčasne narodené dojčatá, patologickí novorodenci, deti s omeškaným vývojom a taktiež deti s hroziacim vývojom do DMO.

Naše služby poskytujeme v priestranných a komfortných priestoroch, ku ktorým patrí aj rozľahlý park s možnosťou voľného pohybu pre našich klientov. Terapie poskytujeme formou 2 a 3-týždňových rehabilitačných turnusov. V prípade záujmu poskytujeme aj ambulantnú formu vybraných terapií. Základom nášho programu je cvičenie, ktoré aplikujeme podľa stavu klienta s rešpektovaním kineziologickej a vývojovej situácie, v ktorej sa nachádza. Koncepcia cvičenia má základ v neurorehabilitačných overených konceptoch, podložených výskumom a výsledkami na pacientoch. Bohaté podporné terapie, ktoré slúžia na obohatenie rehabilitačného programu znásobujú efekt rehabilitácie. Patria sem masáže, balneácia, elektro, foto a magnetoterapia, terapia ultrazvukom, termoterapia, kinesiotaping, hydroterapia, hipoterapia a rozvoj kognitívnych funkcií pomocou programu Tobi Gaze Viewer. Relaxáciu a inhaláciu soľou nasýteného vzduchu poskytuje soľná jaskyňa.

Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika – CEREMINA sídli v Šúrovciach na Hlavnej 11/6. Viac sa o stredisku dozviete na www.ceremina.sk alebo na tejto facebookovej stránke, prípadne mailom na ceremina@ceremina.sk alebo telefonicky na 0908 792 239.

  • Informácie o spoločnosti

    V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

Ceremina

Rehabilitačné centrum CEREMINA

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle