Do života bola uvedená prvá slovenská charitatívna mobilná aplikácia APPkA

7. júna 2023 sa v Bistre Jama v Bratislave uskutočnil krst prvej slovenskej charitatívnej mobilnej aplikácie APPkA. APPkA je novým projektom občianskeho združenia Asociácia pomoci postihnutým – APPA.

Je to unikátny projekt, ktorý predstavuje revolúciu v oblasti charity na Slovensku. Prvá slovenská charitatívna aplikácia APPkA premieňa energiu užívateľov, ktorú vynakladajú pri akejkoľvek pohybovej aktivite (teda spálené kcal) na finančnú pomoc pre konktrény príbeh telesne znevýhodneného dieťaťa alebo dospelého. Prispieť tak môže doslova každý a nestojí ho to nič, okrem vynaloženia energie pri pohybe. Aplikácia od jej spustenia v apríli doteraz pomohla už 16 ľuďom, pričom každému z nich sa podarilo získať vďaka užívateľom maximálnu výšku príspevku, 2000 Eur. Dnes má aplikáciu stiahnutú takmer 9000 užívateľov a toto číslo každým dňom narastá.

Krst APPky moderoval herec Stano Staško, jeden z hlavných protagonistov kampane Forrest Up, ktorá bola špeciálne vytvorená pre APPku.

Úvod krstu APPky bol venovaný príhovorom. Hostí privítala predsedníčka občianskeho združenia Asociácie pomoci postihnutým – APPA, Mgr. Miriam Juhanesovičová, ktorá porozprávala o tom, že za projektom prvej slovenskej charitatívnej mobilnej aplikácie APPkA stojí občianske združenie APPA, ktoré už 14 rokov pomáha rodinám, v ktorých žije telesne znevýhodnené dieťa alebo dospelý. Tieto rodiny potrebujú predovšetkým financie na úhrady rehabilitácií, zdravotných pomôcok a mnohých iných vecí, ktoré im uľahčujú alebo skvalitňujú život, alebo zlepšujú zdravotný stav. Ďalej slovo dostala PhDr. Ľudovíta Chmelárová, koordinátorka charitatívnych projektov v APPA a zároveň autorka myšlienky charitatívnej mobilnej aplikácie, ktorá porozprávala o neľahkej ceste aplikácie od nápadu po pretavenie do fungujúceho projektu. Priestor dostal aj zástupca generálneho partnera projektu, p. Marcus Kaune, predseda správnej rady Nadácie ZSE, ktorý vysvetlil, prečo sa Nadácia ZSE rozhodla podporiť práve tento projekt. O kampani Forrest Up, ktorou sa nová mobilná aplikácia uvádza do života porozprávala Nikoleta Pffeferová z agentúry LeClub Creative, a oficiálne príhovory ukončil Matej Astary zo spoločnosti Astary brothers, ktorá je zodpovedná za technologický vývoj aplikácie.

Po príhovoroch hostí predstavili fungovanie prvej slovenskej charitatívnej mobilnej aplikácie APPkA hlavní protagonisti spomínanej kampane Forrest Up, herci Stano Staško a Michal Kubovčík. Na krste sa zúčastnili aj traja členovia Klubu APPA – prvé úspešné príbehy v APPke. Miro, Alex a Eliška porozprávali hosťom o skúsenostiach, ktoré mali ako prví na Slovensku v mobilnej aplikácii, vďaka ktorej každý z nich získal finančný príspevok vo výške 2000,-EUR.

Prvú slovenskú charitatívnu mobilnú aplikáciu APPkA pokrstil potom hlavný protagonista kampane Forrest Up, Michal Kubovčík. Prítomní si mali možnosť pozrieť aj reklamný spot inšpirovaný príbehom Forresta Gumpa.

Po oficiálnej časti krstu sa hostia presunuli na terasu bistra Jama, kde spevák Dussky po prvýkrát oficiálne predstavil novú pesničku S hlavou túlavou, špeciálne naspievanú pre APPku.

Krstu APPky sa zúčastnili aj jej finanční aj produktoví partneri. Len vďaka ich podpore môže APPka fungovať a prinášať radosť používateľom a úžitok tým, ktorým pomáha.

Všetci prítomní popriali tomuto skvelému projektu pri jeho štarte do života veľa úspešne podporených príbehov. APPka v tejto podobe je len na začiatku cesty. V nasledujúcich mesiacoch je plánované jej zdokonaľovanie, rozširovanie o nové funkcionality. Užívatelia, ale aj tí, ktorým je pomoc prostredníctvom nej určená, sa naozaj majú na čo tešiť.