Slovenský červený kríž – Košice

Rehabilitačnými službami pomáhame klientom s kombinovaným zdravotným postihnutím a taktiež aj pacientom s pohybovými ťažkosťami. Pokrývame širokú škálu terapeutických metód, ktoré sú stanovované s ohľadom na najvyššiu účinnosť liečby.

7. marca 2023
4 min. čítania

Partner

Slovenský červený kríž - partner APPA
Slovenský červený kríž
Komenského 19
Košice

REHABILITAČNÉ SLUŽBY

Zabezpečujeme služby pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., zdravotnej poisťovne Union, a.s., zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s., ako aj pre samoplatcov.

Poskytujeme:

 • Lekárske a diagnostické vyšetrenie, vstupné, kontrolné a výstupné vyšetrenie s predpisom procedúr, možnosť konzultácie
 • Kinezioterapia
 • Individuálna pohybová liečba, skupinová pohybová liečba
 • SM systém, kondičné cvičenie, výcvik hlbokého stabilizačného systému, balančné cvičenie, cvičenie na náradí a s náčiním, theratrainer
 • Manuálna terapia
 • Mobilizačné techniky, mäkké techniky, postizometrická relaxácia PIR, postizometrická trakcia PIT
 • Mechanoterapia
 • Športová masáž, klasická masáž
 • Prístrojová mechanoterapia
 • Lymfodrenáž, trakcia C a L chrbtice
 • Elektroliečba
 • Jednotlivé druhy prúdov, ultrazvuk, magnetoterapia
 • Oxygenoterapia
 • Fototerapia
 • Bioptron s farebným spektrom, biolaser
 • Termoterapia
 • Termofľaše s prírodným rašelinovým bahnom, infrasauna

Kontakty: +421 948 050 225; fyzio.ke@redcross.sk
Web – rehabilitačné služby: https://redcross.sk/kosice-mesto/fyzio/

REHABILITAČNÁ METÓDA – THERASUIT

V rámci rehabilitačných služieb ponúkame aj Therasuit – individuálny liečebný program, vhodný pre tých, ktorí potrebujú efektívne zlepšiť činnosti CNS. Pomocou unikátnej metódy sa stimulujú a rozvíjajú dôležité funkcie potrebné pre každodenný život.

Prínosy:

 • Poskytuje vonkajšie spevnenie svalov pre stabilizáciu
 • Obnovuje ontogenetický vývoj
 • Normalizuje svalový tonus
 • Zlepšuje koordináciu a rovnováhu
 • Podporuje kontrolu hlavy a trupu
 • Znižuje patologické vzorce
 • Obnovuje nové pohybové vzorce

Indikácie:

 • DMO
 • Spastické postihnutia svalov
 • Svalová hypotónia
 • Pacienti po CMP
 • Pacienti po traumatických poraneniach mozgu a miechy
 • Neuromuskulárne poruchy
 • Ataxia

Program v rozsahu 3-3,5 hodín denne v priebehu štyroch týždňov zahŕňa:

 • Rašelinové zábaly
 • Oxygenoterapiu
 • Neuromobilizáciu
 • Cvičenie v obleku TheraSuit
 • Cvičenie v univerzálnej cvičebnej jednotke (CUJ) Pulley systém
 • Cvičenie v CUJ Spider
 • Záverečnú relaxáciu

Kontakty: +421 948 050 225; fyzio.ke@redcross.sk
Web – Therasuit metóda: https://redcross.sk/kosice-mesto/therasuit/

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SČK ÚzS KOŠICE-MESTO

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby: Ambulantná forma

Cieľová skupina: Deti a mladí dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím, autizmom

Zabezpečujeme komplexné služby s kapacitou 25 prijímateľov vo veku od štyroch do 32 rokov, a to v pracovných dňoch aj počas prázdnin v čase od 6:30 do 16:00 hod. Pracujeme podľa individuálnych plánov v skupinách s deťmi v predškolskom, školskom veku a mládežou s ťažkým aj kombinovaným zdravotným hendikepom, autizmom. Prijímatelia sociálnej služby môžu absolvovať aj špeciálnu základnú školu priamo v zariadení. V novozrekonštruovaných priestoroch sú bezbariérové slnečné priestory na rôzne druhy činností, denné izby, oddychové zóny, komunikačné priestory so šatňami, kreatívna dielňa, spoločenské miestnosti a relaxačné nádvorie so záhradou, ktoré vytvárajú dostatočný priestor na komplexné služby. Poskytuje ich odborný personál DSS. Počas dňa sa realizujú odborné činnosti – muzikoterapia, biblioterapia, snoezelen, vodná snoezelen, rôzne arteterapeutické techniky (prstomaľba, kresba, jednoduché grafické techniky, práca s hlinou), canisterapia.

 • Voľnočasové aktivity (MDD, karneval, Mikuláš, Deň zdravej výživy…)
 • Externé vychádzky (návštevy ZOO, botanickej záhrady, knižnice, cukrárne, potulky mestom…)
 • Podľa potreby prijímateľa

SLUŽBY:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo – základné aj špecializované
 • Stravovanie
 • Výchova a vzdelávanie
 • Rozvoj pracovných zručností – kondičné, cielené na postihnutú oblasť, zamerané na sebestačnosť
 • Tvorivé dielne pre prijímateľov sociálnych služieb a členov ich rodiny
 • Záujmová a kultúrna činnosť s integráciou prijímateľov sociálnych služieb do každodenných činností

ODBORNÉ ČINNOSTI S PRVKAMI:

 • Snoezelen
 • Biblioterapie – práca s knihou
 • Muzikoterapie (Muzikofiletika)
 • Vodná snoezelen
 • Arteterapeutické techniky

Kontakty: +421 948 552 956; dss.ke@redcross.sk
Web – DSS: https://redcross.sk/kosice-mesto/dss/

ZÁKLADNÉ A ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

V rámci služieb špecializovaného sociálneho poradenstva bezplatne ponúkame možnosti osobného, telefonického alebo e-mailového sociálneho poradenstva a pomoci. Poskytujeme pomoc a podporu pri ľudí, ktorí sa v tomto neľahkom čase nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii, cítia sa ohrození strachom, sociálnou izoláciou, pričom sami nevedia nájsť východisko.

Pomôžeme vám nájsť riešenia vášho problému, ktorý súvisí so zdravotným znevýhodnením či s kompenzáciou dôsledkov ŤZP. Poskytneme vám informácie o sociálnych službách a poradíme, ako postupovať pri ich vybavovaní.

Sme Vám k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. v poradni SČK, Komenského 19, Košice alebo na telefónnom čísle: 0903 782 836

Kontakty:+421 903 782 836; poradna.ke@redcross.sk
Web – ŠSP: https://redcross.sk/kosice-mesto/specializovane-socialne-poradenstvo/

Mohlo by vás zaujímať

CarnoMed partner APPA
Zdravie
Karnozín EXTRA a roztrúsená skleróza

CarnoMed je prvá spoločnosť na svete, ktorá analyzovala podávanie Karnozínu EXTRA pacientom so sklerózou multiplex (roztrúsená skleróza) a v roku 2020 preukázala jeho prínosy.

APPA partner JUDr. Jakub Mandelík
Poradenstvo
Čo najvyššie odškodnenie vďaka advokátskej kancelárii Jakub Mandelík

V živote každej osoby sa môže stať udalosť, ktorá poškodí zdravie a vážne naruší každodenný život. Takouto udalosťou môže byť dopravná nehoda, pracovný úraz, choroba z povolania, nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo iné protiprávne konanie tretej osoby, na základe ktorej si poškodený môže žiadať náhradu škody, resp. nemajetkovú ujmu.

Rehabilitácie
10 dôvodov, prečo si zvoliť HENDI MEDICAL CENTER

HENDI MEDICAL CENTER sa zameriava na intenzívnu rehabilitáciu detí a dospelých s neurologickými a ortopedickými poruchami pohybového aparátu.

Certifikovaný dvojdňový workshop TalkTools
Vzdelávanie
Certifikovaný dvojdňový workshop TalkTools®

Počas prvého októbrového víkendu organizovala APPA v spolupráci so špecializovaným e-shopom Senzima jedinečný logopedický workshop Terapia orálnej pozície, ktorý odborne zastrešila americká spoločnosť TalkTools.

APPA partner - Physio Canis Žilina
Rehabilitácie
Physio Canis Žilina

Cieľom intervencií v centre PHYSIO CANIS je ponúknuť deťom s neurologickými ochoreniami terapie, ktoré vplývajú na rozvoj pohybových, sociálnych, emočných a kognitívnych kompetencií. Vynikajúce výsledky máme aj s programom PES/PAS pre deti s poruchou autistického spektra a iných pervazívnych vývinových porúch.

Úspešní reprezentanti slovenského paragolfu
Šport
Úspešní reprezentanti slovenského paragolfu

Tešíme sa, že v zóne spolupracujúcich subjektov APPA môžeme privítať nového partnera z oblasti parašportu. Slovenská golfová asociácia hendikepovaných (SKGAH) takmer desať rokov združuje telesne a mentálne hendikepovaných golfistov z rôznych kútov našej krajiny.

Barbara Lucká sa postarala o preklad knihy Deti za hranicami možností
Vzdelávanie
Rozhovor: V knihe Deti za hranicami možností je zakotvená nádej

Barbara Lucká sa postarala o preklad knihy Deti za hranicami možností. Metódu Anat Baniel, ktorej sa dielo venuje, využila pre svoju 4,5-ročnú dcérku Klárku.

APPA kampaň 2%
2% z daní
Želania bez reálnych skutkov sú ako prázdny darček, tlmočí nová kampaň na darcovské 2 % s APPA

Na poukázanie podielu zo zaplatenej dane máte čas do 30. apríla. Ak neurčíte, kde majú tieto peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu. Vďaka spolupráci APPA a šikovných ľudí v slovenskej kreatíve vznikla kampaň Želania nestačia, ktorá tlmočí dôležitosť venovať 2 % z daní pre telesne znevýhodnených v Klube APPA.

Umenie
Skvelý výťažok 13. Charitatívneho aukčného salóna putuje na pomoc deťom a dospelým so špeciálnymi potrebami

Umenie opätovne pomáhalo a rozdávalo radosť. Tentokrát vďaka 13. ročníku Charitatívneho aukčného salóna APPA.

Školské batohy Bagmaster - APPA partner
Zdravotné pomôcky
Školské batohy Bagmaster

195 – zhruba toľkokrát navštívi dieťa školu počas jedného roka. To je viac ako 1 700-krát za deväť rokov. A koľko trvá cesta každý jeden deň s aktovkou (školskou taškou) na chrbte? To už je poriadne množstvo času. Chrbát školáka či školáčky celý čas trpí a chrbtica dostáva zabrať. Pritom to tak vôbec nemusí byť. Záleží na tom, aký kvalitný je chrbtový systém vášho batohu.

TRULIK MEDICAL TECHNOLOGY s.r.o. - partner APPA
Zdravotné pomôcky
Môže byť vozík pohodlný, funkčný a pekný zároveň?

TRULIK MEDICAL TECHNOLOGY s.r.o. vám dokáže, že takéto spojenie je možné.

Alex a psík Akina v spote na darcovské 2%
2% z daní
Alex a psík Akina v spote na darcovské 2%

Minimálne úsilie, maximálna pomoc! Nenechajte prepadnúť to, čo druhým pomáha neprepadnúť beznádeji, zodvihnúť sa a napredovať. Hovoríme o prostriedkoch, ktoré slovenská legislatíva umožňuje použiť na financovanie rehabilitácií a potrebných pomôcok.

AXIS Medical Center - partner APPA
Rehabilitácie
AXIS Medical Center

Tím AXIS Medical Center si stanovil pred sebou cieľ, urobiť pre pacienta a jeho rodinu maximum. Naša práca však ani zďaleka nekončí pri rehabilitácii. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nás veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

APPA partner biolampy MediLight
Zdravotné pomôcky
Praktické desatoro pre používateľov biolampy

Svetelná terapia je schopná aktivovať samoliečebný potenciál ľudského tela prírodným spôsobom, vďaka čomu ide o všeobecne uznávanú liečebnú a preventívnu metódu.

CarnoMed partner APPA
Zdravie
Na rakovinu Slováci zomierajú pričasto. Pomôcť môže aj výnimočný objav slovenskej vedkyne

Nezdravý životný štýl či zanedbávanie prevencie sú niektoré z príčin, pre ktoré nás zákerná choroba postihuje viac ako iných Európanov. Existuje však viacero možností, ako tento negatívny trend zvrátiť – a za jednou z nich stojí aj objav slovenských vedcov.

Neuro rahabilitacio - partner APPA
Rehabilitácie
Unikátna šoproňská liečebná metóda

V meste Šopron sa pred niekoľkými rokmi začal terapeutický výskum s liečebnou metódou rTMS, ktorá znamená doslova revolúciu pri rehabilitácii neurologických pacientov. Liečbu v Neurorehabilitačnom ústave vyhľadávajú aj pacienti zo Slovenska.

Šanca pre deti - partner APPA
Rehabilitácie
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou

Rehabilitačno – edukačné centrum Šanca pre deti v Malackách pomáha deťom so zdravotným postihnutím a dáva im šancu viesť normálny život.

Kampaň Robiť radosť, robí radosť
2% z daní
Kampaň Robiť radosť, robí radosť: Richard ju rozdáva cez objektív aparátu

Je tu obdobie, kedy percentá zo zaplatenej dane môžete venovať na dobrú vec. Ak sa rozhodnete venovať 2% z daní APPA, pomôžete napĺňať poslanie nášho občianskeho združenia.

APPA sa stala partnerom súťaže Miss Slovensko 2023
Kultúra
APPA sa stala partnerom súťaže Miss Slovensko 2023

Všetkých 12 finalistiek prestížnej súťaže krásy absolvovalo špeciálny workshop o charite. Zároveň sa zaradili medzi vôbec prvých užívateľov špeciálnej aplikácie APPkA, ktorá predstavuje cielenú pomoc pre ľudí s ťažkým osudom.

Pri liečbe SMA detí rozhoduje čas
Verejné zbierky / Zdravie
Pri liečbe SMA detí rozhoduje čas

Slovensko sa opäť spája v boji za liečbu dievčatka so závažným genetickým ochorením. Žiadosť rodičov 20-mesačnej Editky s diagnózou SMA typu II o úhradu dvojmiliónového lieku, ktorý by progres ochorenia mohol zastaviť, poisťovňa zmietla zo stola. Zúfalí rodičia spustili verejnú zbierku na pomoc pre dcérku.

APPA partner Ares
Zdravotné pomôcky
Ako prekonať bariéry s ARESom

Problémy s presunom a prepravou imobilnej osoby poznajú určite mnohí z vás. Máme pre vás riešenia, ktoré vám v tejto súvislosti určite pomôžu. Uľahčia vám presun z postele na toaletu, pomôžu dostať sa von z domu alebo bytu a následne prepraviť sa do práce, školy alebo za športom.

SwaZar v HENDI CENTRE pomohol 5-ročnej Andrejke
Kultúra / Zdravie
SwaZar v HENDI CENTRE pomohol 5-ročnej Andrejke

Kombinácia swapu a bazáru s charitatívnym rozmerom a bohatým sprievodným programom – to bol SwaZar v rehabilitačnom HENDI CENTRE v Piešťanoch.

Unizdrav - partner APPA
Zdravotné pomôcky
Aký typ germicídneho žiariča je pre Vás najvhodnejší?

Ľudia pôsobia v rozličných pracovných odvetviach, aj v takých, pri ktorých je riziko kontaminácie vzduchu. To môže spôsobiť ochorenia. Preto sa vyvinuli prístroje, ktoré dokážu vzduch dezinfikovať – germicídne žiariče. Fungujú na princípe vyžarovania germicídneho žiarenia – umelého žiarenia z UV časti spektra.

Logopedické a adaptívne pomôcky Senzima - partner APPA
Zdravotné pomôcky
SENZIMA – logopedické pomôcky, ktoré pomáhajú

E-shop SENZIMA má pestrú ponuku logopedických a adaptívnych pomôcok amerických značiek TalkTools® a EazyHold®. Vo svojich ambulanciách ich využijú nielen logopédi a terapeuti. Ocenia ich aj všetci, ktorí sa starajú o deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením.

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Informácie a podpora
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.