2.ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA

BÚRAME BARIÉRY 2018

Do projektu Búrame bariéry už nie je možné poslať žiadosť, projekt momentálne prebieha.

V minulom roku sa Nadácia ZSE v spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA rozhodli rozšíriť podporu a  zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s telesným postihnutím, ktorí žijú medzi nami. Už v druhom ročníku grantového programu Búrame bariéry podporili organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. APPA je odborných garantom programu a administruje grantový program Búrame bariéry.

Kto sa mohol uchádzať o podporu a podmienky programu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s telesným postihnutím:

  • Jednotlivci – fyzické osoby
  • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
  • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Charitatívne podujatia majú miesto realizácie na území západného Slovenska.

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne postihnutí jednotlivci a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, všetci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Búrame bariéry

  • Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo jednej známej osobnosti zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja
  • Členstvo v klube APPA

Finančná podpora vo výške do 1 000 EUR je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude k dispozícii zástupca Asociácie pomoci postihnutým APPA, ktorý pomôže s prípravou a organizáciou podujatia ako aj s medializáciou.