Deň 18.

Súťažná otázka:

Ktorou časťou tela je možné ovládať počítač pomocou bezdotykovej myši Tobii PCEye 5?


Kinka Games, súbor hier pre jedno zariadenia v hodnote 399 Eur (doplatok v prípade výhry je 99 Eur).

Správnu odpoveď na súťažnú otázku nájdete po kliknutí na logo partnera!