Zdravotná poisťovňa Dôvera spúšťa začiatkom apríla program – Bojovníci za zdravie.

Program „Bojovníci za zdravie“  je zameraný k zlepšeniu zdravia a kvality života jednotlivcov, poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. O príspevok môže požiadať samotný žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca.

Bližšie informácie o programe nájdete tu: https://www.dovera.sk/bojovnici/domov