Certifikovaný dvojdňový workshop

TalkTools® 3-Part Treatment Plan for OPT™

Certifikovaný dvojdňový worksho

Terapia orálnej pozície – Level 1.

Počas prvého októbrového víkendu organizovala APPA v spolupráci so špeciliazovaným e-shopom Senzima jedinečný logopedický workshop Terapia orálnej pozície, ktorý odborne zastrešila americká spoločnosť Talk Tools. Myšlienka usporiadať toto podujatie vzišla z dlhodobej spolupráce týchto troch organizácii. E-shop Senzima ponúka ako jediný na Slovensku logopedické produkty a pomôcky značky Talk Tools už od roku 2017 a je zároveň partnerskou spoločnosťou pre potreby členov Klubu APPA.

Viac ako sedemdesiat účastníčok z celého Slovenska a Čiech získalo počas certifikovaného kurzu komplexné informácie o terapeutickom systéme – Terapia orálnej pozície (Oral placement therapy – OPT™) a o diagnostických a terapeutických technikách a postupoch, ktoré sa v rámci neho využívajú. Zároveň sa dozvedeli viac o vývoji a hierarchii pohybov orálnych štruktúr a chronologickom postupe disociácie svalových skupín v rámci orofaciálnej oblasti. Cieľom bolo, aby sa účastníčky naučili rozpoznávať patologické pohyby čeľuste, pier a jazyka. Taktiež sa oboznámili s množstvom pomôcok a získali inštrukcie potrebné pre diagnostiku a terapiu.

Terapia orálnej pozície (OPT™) je terapeutickým systémom, ktorý je vhodný najmä pre klientov, ktorí pri logopedickej terapii neprofitujú z auditívneho alebo vizuálneho spôsobu. Väčší prínos má pre nich taktilná (hmatová) alebo proprioceptívna stimulácia. Systém „Oral Placement Therapy“ vznikol v USA, kde sa už 40 rokov úspešne využíva. Je veľmi efektívny pre všetkých klientov so zníženou mobilitou, vnímaním a kondíciou orálnych štruktúr a svalov, ktoré ovplyvňujú zrozumiteľnosť reči, príjem potravy a orálny manažment. Systém je určený pre klientov s neurologickým postihnutím (DMO, Downov syndróm, rôzne iné syndrómy, poúrazové postihnutia mozgu atď.) s vývinovou dyspraxiou a dyzartriou. Hlavnou predstaviteľkou tejto metódy je americká logopedička Sara Rosenfeldová-Johnsonová. Na základe svojich dlhoročných terapeutických skúseností s deťmi a tiež dospelými vyvinula nielen vlastnú terapeutickú metódu, ale aj viacero logopedických pomôcok. Cieľom je zlepšiť príjem stravy a upraviť formálnu stránku reči u osôb s neurogénnymi problémami. Lektorkou víkendu bola špecialistka a zároveň skvelá logopedička, pani Tamara Ciciliani z chorvátskeho Zadaru.

Tešíme sa, že medzi slovenskými a českými odborníkmi sa zvyšuje povedomie o pomôckach pre taktilnú a proprioceptívnu stimuláciu. V závere víkendu získali všetky účastníčky certifikát o absolovaní kurzu v leveli 1. a akreditáciu zo Slovenskej komory iných zdravotných pracovníkov.

Víkend bol nabitý informáciami, poznaním, interaktivitou, ale aj dobrým jedlom, maškrtami a v závere aj bohatou tombolou vďaka podpore viacerých partnerských spoločností.

Po niekoľkomesačných prípravách bol logopedický workshop pre nás skutočným zážitkom a ďakujeme všetkým zainteresovaným a partnerom za pomoc a podporu, bez ktorej by sme nedokázali usporiadať podujatie na takej vysokej úrovni, ako sa nám to spoločnými silami podarilo.

Všetkým partnerom ďakujeme za podporu!