Prekladateľka a koučka B. Lucká:

V knihe Deti za hranicami možností je zakotvená nádej

Poznáte Anat Baniel? Táto svetovo uznávaná  expertka na prácu s deťmi so  špeciálnymi potrebami vychádza z prác Moshé Feldenkraisa, významného odborníka na základné pohybové ústrojenstvo. Podarilo sa jej objaviť prelomové postupy ako komunikovať s mozgom dieťaťa so špeciálnymi potrebami a pomôcť mu napredovať. Podstatou je prepojenie mozgu a svalov, lebo neraz je telo zdravé, no mozog nedokáže vydať taký povel, aby sa potrebná časť tela pohla. Výsledky z viac ako tridsaťročnej praxe s tisíckami detí a rodičov Anat Baniel doviedli k vlastnej metóde, ktorá je medzinárodne známa pod skratkou ABM NeuroMovement (Anat Baniel Method® NeuroMovement®). Metóda stojí na plasticite mozgu, čo znamená, že tento náš dôležitý orgán sa dokáže meniť, akoby transformovať a nanovo prepájať počas celého života.

Revolučnú metódu Anat Baniel približuje kniha Deti za hranicami možností. Sedem rokov od vydania v zahraničí sa kniha v roku 2019 dočkala slovenského prekladu. V roku 2020 ju vydala Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Prinášame vám rozhovor s prekladateľkou knihy Barbarou Luckou, ktorá metódu Anat Baniel využila pre svoju 4,5-ročnú dcérku Klárku.

Kniha s revolučným prístupom sa aj vďaka vám dostala k slovenským čitateľom. Odkiaľ ste sa dozvedeli o metóde Anat Baniel?

Z internetu. V januári 2017 sa mi narodili dvojičky. Synček prišiel na svet zdravý, ale pri dcérke Klárke nastali komplikácie. Narodila sa s poškodením mozgu, v dôsledku čoho sa u nej vyvinula Detská mozgová obrna, mikrocefália, porucha zraku a celkovo zaostáva vo vývine. Polroka som tápala, čo ďalej. Prešli sme si klasickou fyzioterapiou v rámci slovenského poistného systému, ale zistila som, že mi úplne nevyhovuje a v lete som začala pátrať. Veľmi rýchlo som prišla na metódu Anat Baniel a odtiaľ už viedli kroky aj ku knižke. Dali sme sa dokopy viacerí rodičia, chodili sme na  cvičenia, pozývali sme si učiteľov ABM z Európy. Vždy sa našiel niekto, kto spravil pre naše deti intenzívne lekcie. Metóda ABM vychádza z Feldenkreisa, čo je spôsob práce, ktorý vytvoril Moshé Feldenkreis v 50. rokoch minulého storočia. Na základe jeho skúseností a know-how Anat Baniel vybudovala svoju vetvu. Vzhľadom na to, že boli na ňu dobré reakcie a mala výborné výsledky, tak sa mi to zdalo veľmi zaujímavé a  prospešné priniesť knihu aj na Slovensko.  

Kniha Deti za hranicami možností opisuje deväť zásad, ktorými môže rodič, cvičiteľ či terapeut výrazne psychicky a pohybovo limitovanému dieťaťu priniesť zlepšenie zdravotného stavu a nové možnosti komunikácie. Kedy ste začali pracovať na jej preklade z anglického jazyka?

Prvý impulz, keď sa začala komunikácia s americkým zástupcom ABM prišiel v lete v júni 2018. Pamätám si, že som im napísala e-mail, že by bol z mojej strany záujem preložiť knihu do slovenčiny. Prišla mi súhlasná reakcia. A do toho sa objavila APPA a jej predsedníčka Miriam Juhanesovičová, ktorá zastrešila vydanie knižky. Ako to už v živote býva, prišli do cesty správni ľudia v správnom čase. Preklad bol dosť dlhý. Celý proces od začiatku cez konzultovanie až po vydanie knižky trval dva roky.

Je táto metóda viazaná len na raný vek dieťaťa alebo to nie je obmedzené?

Táto metóda sa dá využívať počas celého života, a nie je len pre špeciálne deti. Môžu ju oceniť aj zdraví ľudia, prípadne športovci, tanečníci alebo hudobníci ktorí potrebujú podať profesionálny výkon. Je orientovaná na pohyb. Ten nás potom posúva aj  kognitívne. Pohyb je základ, od ktorého sa mnohé odvíja. S Klárkou sme mali pri sebe vždy odborníka ABM špeciálne vyškoleného na túto metódu. Väčšinou to boli týždňové „intenzívky“, denne dve hodiny.

Anat Baniel oceňujú na celom svete za jej prístup pri zlepšovaní funkčnosti detského mozgu a prístup k dieťaťu ako celistvej, jednotnej, pohybujúcej sa, cítiacej a mysliacej bytosti. Ako knižka obohatila vás?

Mne určite dala lepšie pochopenie, ako funguje naše telo, ako je prepojené s mozgom.  A tiež nádej na posun napriek stanovisku lekára, že nemá zmysel tým a tým sa zaoberať, lebo dieťa aj tak nebude chodiť. Knižka ponúka pohľad, že vždy všetko má zmysel, lebo nikdy nevieme, čo ho ovplyvní a ako sa to prejaví. Čiže aj z tohto pohľadu to bolo pre mňa otvorenie nových dverí a možností. Dalo mi to krídla, lebo som videla, že frustrácia a stagnácia nie sú jediná cesta, a sú tu aj iné možnosti. Pre mňa je podstatné ponúknuť ich mojej dcére Klárke. A čo si z nich ona vezme a použije, to už je iba na nej.

Prečo by si mali knihu prečítať rodičia detí so špeciálnymi potrebami?

Táto knižka je úžasná v tom, že v nej nie je obsiahnutá len metóda, ale je o celkovom prístupe k špeciálnym deťom. Opisuje, ako inak sa dá poňať hendikep a vnímať veci, ktoré hodnotíme ako negatívum. V knižke je zakotvená filozofia, že ak mám špeciálne dieťa, tak môžem k nemu pristupovať so všetkým rešpektom, so všetkou láskou, tak, akoby som pristupovala k zdravému dieťaťu. Je to o celkovom životnom pohľade. Považujem to za veľmi veľké plus.

Prečo by mali po knihe siahnuť odborníci?

Kniha je určená pre všetkých. Už len z takého pragmatického dôvodu ako je rozširovanie si obzorov. Jazyk je nastavený tak, že hoci je aj pre odbornú verejnosť, je „stráviteľný“ pre bežného čitateľa.

Vyštudovali ste angličtinu. Venujete sa v pracovnej oblasti iba prekladom?

Prekladom z anglického jazyka sa zaoberám od ukončenia štúdia. Knižka bola jednorazová záležitosť, inak sa zameriavam na preklady filmov. Momentálne ma však veľmi oslovil koučing. Venujem sa mu profesionálne už rok a stále zisťujem, aké ponúka možnosti, pretože na Slovensku je to oblasť, ktorá mimo športu a biznisu ešte tak veľmi nebeží.  Uvažovala som aj nad tým, že budem pomáhať rodičom, ktorým sa narodí dieťatko so špeciálnymi potrebami. Z mojej vlastnej skúsenosti bolo pomoci veľmi málo. Hlavne spočiatku, prvý rok bol náročný. Až časom si človek navykne na režim, nájde si terapie, vyrovnáva sa so situáciou a celé to zvláda ľahšie. Prvý rok si naozaj vyžaduje podporu, ktorá v mojom prípade nebola ponúknutá ani zo strany lekárov, ani psychológov. Takže z tohto pohľadu by bol koučing zaujímavý a účinný.

Ďakujeme pekne za rozhovor. Prajeme vám a vašej rodine veľa zdravia a síl na ceste pri dosahovaní úspechov.   

Viac informácii o Barbare Luckej a jej koučingu nájdete na webe www.barbaracoaching.sk a www.barbaracoaching.com.