Vzdelaním k integrácii: Výťah sme odovzdali na ďalších dvoch školách

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia a Asociácie pomoci postihnutým – APPA pomáha slovenským školám búrať bariéry brániace presunu hendikepovaných žiakov do učební.

V druhom ročníku projektu bola úspešná Spojená škola v obci Okoč v okrese Dunajská Streda a Základná škola na Budovateľskej ulici v Snine v prešovskom okrese. Školy získali finančnú injekciu 8.000 eur na vybudovanie stoličkového výťahu a ďalších 1.000 eur na realizáciu opatrení súvisiacich s pobytom znevýhodnených žiakov v budove. Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sme sa začiatkom júna 2021 osobne zúčastnili na slávnostnom odovzdaní schodiskových zariadení na oboch školách.

Spojenú školu v Okoči v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy navštevuje deväťdesiatsedem žiakov, medzi nimi aj budúci cukrári, maliari a natierači. Slávnostné odovzdanie stoličkového výťahu s príhovormi hostí sa uskutočnilo 10. júna 2021.

Kultúrny program v podaní žiakov špeciálnej triedy spestrili spevom aj samotní pedagógovia. Po prestrihnutí pásky výťah vyskúšali niekoľkí hendikepovaní školáci. Moderné zariadenie im umožní prekonávať výškové rozdiely komfortne a bez námahy. “Máme jednu triedu, kde sa vzdelávajú žiaci s veľmi ťažkým postihnutím a viacnásobným postihnutím. Práve pre nich bude stoličkový výťah veľkým prínosom, lebo nebudú musieť tráviť celé dni v triede. Predtým sa im pohybovalo po budove veľmi ťažko,“ povedala Ildikó Hrubá, riaditeľka Spojenej školy v Okoči.

V Trnavskom kraji je tridsaťdva špeciálnych škôl a školských zariadení. Spojená škola v Okoči je odteraz siedmou debarierizovanou školou. “Štyri školy majú výťahy, jedna má plošinu a dve školské zariadenia majú stoličkové výťahy. Veľmi sa tešíme, že škola v Okoči bola v projekte Vzdelaním k integrácii úspešná,” povedala Ľubica Jakabovičová z odboru školstva Okresného úrad v Trnave. Nové technické vybavenie škole umožní prijať v budúcom školskom roku ďalších hendikepovaných žiakov. Tí sa zapájajú do civilného života obce a po ukončení štúdia tu nachádzajú pracovné uplatnenie.

“Naša Nadácia sa v rámci svojej stratégie dlhodobo venuje aj podpore vzdelávania, integrácie a inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii predstavuje ďalší spôsob ako zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže s telesným hendikepom. Mám veľkú radosť, že bezbariérové riešenia na týchto školách uľahčia imobilným žiakom ich cestu za vzdelaním”, povedala Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Stoličkový výťah uvideli do prevádzky aj v Snine

Slávnostná kolaudácia schodiskového výťahu na Základnej škole na Budovateľskej ulici v Snine sa konala 11. júna 2021 za účasti hostí. Pásku prestrihli riaditeľ školy Rudolf Paraska spolu s primátorkou Sniny Danielou Galandovou a Ladislavom Lechmanom z partnerskej spoločnosti ARES, realizátorom projektu. V budove s dvomi podlažiami sa vzdeláva 249 detí, medzi nimi vozíčkari integrovaní v triedach so zdravými deťmi a žiaci s ťažkým hendikepom v špeciálnej triede. “Táto trieda funguje sedem rokov. Venujeme sa hendikepovaným deťom, pretože v meste bol problém s umiestnením takýchto detí,” povedal riaditeľ školy Rudolf Paraska.

Výťah vyskúšal 10-ročný Dávid, žiak špeciálnej triedy s DMO v kombinácii s telesným postihnutím. Školu navštevuje druhý rok. Momentálne už svojou hmotnosťou prevýšil možnosti asistentiek, ktorého ho po schodoch vynášali na rukách, takže výťah bol nevyhnutnosťou. “V špeciálnej triede máme trinásť detí s poruchami správania, fyzickým a mentálnym postihnutím aj autistov. Celkovo máme štyroch žiakov, ktorí nie sú schopní samostatného pohybu,” povedal špeciálny pedagóg Karol Kubalík, ktorý na škole učí dvadsaťjeden rokov.

Títo žiaci sa vďaka výťahu financovaného z grantu dostanú do počítačovej učebne a iných odborných tried na poschodí. Súčasťou slávnostného popoludnia bol kultúrny program v podaní žiakov zo špeciálnej triedy, po ktorom nasledovala krátka prehliadka priestorov školy.