Alex Plánka

Môj syna Alex sa narodil ako zdravé dieťa. Zdravotné problémy začali v siedmom mesiaci života, kedy dostal prvý epileptický záchvat. Začal sa kolotoč rehabilitácií, chodení po lekároch. Náš život sa zmenil k nepoznaniu.

Alex je veľký bojovník, v začiatkoch statočne zvládal dennodenné cvičenie Vojtovou metódou, príjemnejšia bola hipoterapia, canisterapia, plávanie. Pravidelná starostlivosť u logopedičky, špeciálneho pedagóga, neurológa a pod. boli samozrejmosťou. V troch rokoch života prestala byť Vojtova metóda účinná a bol čas poohliadnuť sa po inej metóde. Momentálne rehabilitujeme v pravidelných blokoch v Charis of Alatyr, Bratislava.

Toto cvičenie sa doteraz osvedčilo ako veľmi efektívne. Intenzívnym cvičením sme sa dostali do štádia kedy Alex prejde s oporou krátky úsek, sám si nastúpi do auta a celkovo mi veľmi pomáha zvládať jeho zdravotný stav. Druhotným efektom rehabilitácie je pokrok v mentálnej oblasti. Alex komunikuje väčšinou pomocou znakov, vie vyjadriť súhlas i nesúhlas, vie si vybrať medzi činnosťami, jedlami a pod. Pre mňa ako jeho matku je najdôležitejšie aby syn vedel čo najlepšie uspokojovať svoje potreby a v dôsledku toho bol čo najspokojnejší.

Momentálne má Alex 17 rokov a rýchlo rastie, požiadali sme o ďalší vozík z ÚPSVaR. V dôsledku jeho diagnózy je potrebné vykonať na vozíku úpravy, ktoré budú prispievať k lepšej stabilizáciu sedu (opierka, podložka), tiež napríklad potrebujeme riešiť zošmykovanie z vozíka, zabránenie prevrátenia vozíka dozadu a pod. V dôsledku týchto zmien je cena vozíka 2.995,- Eur, pričom ÚPSVaR uhradí maximálne 1.659,70 Eur. (Rozdiel na doplatenie 1.353,30 Eur.)

Týmto by som rada požiadala o finančný príspevok na vyššie spomenutý doplatok na Alexov nový invalidný vozík.

Chcem pomôcť

Systém bezhotovostnej platby CardPay

Nastavte výšku vašej podpory

0

Sumu zadávate v eurách. Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania a všeobecnými zmluvnými podmienkami www.appa.sk. V ďalšom kroku budete presmerovaný na zabezpečenú stránku Tatra Banky, kde bezpečne vyplníte vaše platobné údaje.

Môžete pomôcť aj ďalším

Liliana Kleinová
Vilko Ďuráč
Samuel Zborovančík
Róbert Bognár
Gavendová Klaudia
Kučák Ľubomír
Voržáčková Sabina
Lukáš Kubovič