Alex Plánka

Môj syna Alex sa narodil ako zdravé dieťa. Zdravotné problémy začali v siedmom mesiaci života, kedy dostal prvý epileptický záchvat. Začal sa kolotoč rehabilitácií, chodení po lekároch. Náš život sa zmenil k nepoznaniu.

Alex je veľký bojovník, v začiatkoch statočne zvládal dennodenné cvičenie Vojtovou metódou, príjemnejšia bola hipoterapia, canisterapia, plávanie. Pravidelná starostlivosť u logopedičky, špeciálneho pedagóga, neurológa a pod. boli samozrejmosťou. V troch rokoch života prestala byť Vojtova metóda účinná a bol čas poohliadnuť sa po inej metóde. Momentálne rehabilitujeme v pravidelných blokoch v Charis of Alatyr, Bratislava.

Toto cvičenie sa doteraz osvedčilo ako veľmi efektívne. Intenzívnym cvičením sme sa dostali do štádia kedy Alex prejde s oporou krátky úsek, sám si nastúpi do auta a celkovo mi veľmi pomáha zvládať jeho zdravotný stav. Druhotným efektom rehabilitácie je pokrok v mentálnej oblasti. Alex komunikuje väčšinou pomocou znakov, vie vyjadriť súhlas i nesúhlas, vie si vybrať medzi činnosťami, jedlami a pod. Pre mňa ako jeho matku je najdôležitejšie aby syn vedel čo najlepšie uspokojovať svoje potreby a v dôsledku toho bol čo najspokojnejší.

Momentálne má Alex 17 rokov a rýchlo rastie, požiadali sme o ďalší vozík z ÚPSVaR. V dôsledku jeho diagnózy je potrebné vykonať na vozíku úpravy, ktoré budú prispievať k lepšej stabilizáciu sedu (opierka, podložka), tiež napríklad potrebujeme riešiť zošmykovanie z vozíka, zabránenie prevrátenia vozíka dozadu a pod. V dôsledku týchto zmien je cena vozíka 2.995,- Eur, pričom ÚPSVaR uhradí maximálne 1.659,70 Eur. (Rozdiel na doplatenie 1.353,30 Eur.)

Týmto by som rada požiadala o finančný príspevok na vyššie spomenutý doplatok na Alexov nový invalidný vozík.

Chcem pomôcť

Systém bezhotovostnej platby CardPay

Nastavte výšku vašej podpory

0

Sumu zadávate v eurách. Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania a všeobecnými zmluvnými podmienkami www.appa.sk. V ďalšom kroku budete presmerovaný na zabezpečenú stránku Tatra Banky, kde bezpečne vyplníte vaše platobné údaje.

Môžete pomôcť aj ďalším

Liliana Kleinová
Vilko Ďuráč
Samuel Zborovančík
Róbert Bognár
Gavendová Klaudia